22.09.2022 17:45 – Walne Zgromadzenie Członków – Sprawozdawczo/Wyborcze – ZAPROSZENIE!

Zarząd
Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka

serdecznie zaprasza
wszystkich członków Stowarzyszenia
na

Walne Zgromadzenie Członków

które odbędzie się w dniu
22 września 2022 – czwartek,
I termin o godz. 17.45
II termin o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku, Pl. 1-go Maja 9


w porządku obrad m.in.:
– Sprawozdania finansowego za rok 2021
– Sprawozdanie z działalności za okres kadencji
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
– Głosowanie nad sprawozdaniami
oraz
WYBORY NOWYCH WŁADZ STOWARZYSZENIA
na nową kadencję.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW!