Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia określone zostały w Statucie:

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

Władzą wykonawczą jest Zarząd, obecnie w składzie:

  • Beata Wiora               Prezes
  • Marek Kulik                Vice Prezes
  • Adam Kuboń              Sekretarz
  • Oskar Kondziela         Skarbnik
  • Violetta Halupczok    Członek Zarządu
  • Krzysztof Knosala      Członek Zarządu
  • Arkadiusz Mrozek      Członek Zarządu

Aktualnie w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Bożena Ozimek         Przewodnicząca Komisji
  • Iwona Feliks-Wójcik  Członek Komisji
  • Waldemar Chmiel     Członek Komisji      

Aktualizacja: 22.09.2022 r.