Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka za 2017 rok.