28.06.2023 17:45 – Walne Zgromadzenie Członków – ZAPROSZENIE!

Zarząd
Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka
serdecznie zaprasza
wszystkich członków Stowarzyszenia
na
Walne Zgromadzenie Członków
które odbędzie się w dniu
28 czerwca 2023 – środa,
I termin o godz. 17.45
II termin o godz. 18.00
w świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku, Pl. 1-go Maja 9

w porządku obrad m.in.:
– Sprawozdania finansowego za rok 2022
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
– Głosowanie nad sprawozdaniami

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW!