Korowód Dożynkowy – 01.09.2019

01.09.2019 dziękowaliśmy za plony podczas corocznych DOŻYNEK.Tradycyjnie rozpoczęliśmy barwnym Korowodem Dożynkowym, który przejechał ulicami Szczedrzyka ostatecznie docierając na pl. Św. Mikołaja, gdzie kontynuowaliśmy…

Jarmark Bożonarodzeniowy 2018 – Przygotowania

Przygotowania do Jarmarku trwają, Zapraszamy! W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka dziękujemy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Szczedrzyk, DFK Koło Szczedrzyk-Pustków, Caritas, Szkole Podstawowej…

Św. Marcin – 11.11.2018

Tradycyjnie 11. Listopada  odbył się festyn  Św. Marcina. Po przemarszu na czele ze Św. Marcinem na koniu oraz naszą orkiestrą, dotarliśmy na plac…