Model naszego kościoła w 3D

Poniżej model 3D naszego kościoła wykonany przez
Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Sczedrig.
Miłej zabawy przy oglądaniu kościoła z każdej strony 😉

Loading file
 • Fullscreen
 • Wireframe
 • Zoom In
 • Zoom Out
 • Rotation
 • Screenshot
 • Help

Controls

×
 • Rotate with the left mouse button.
 • Zoom with the scroll button.
 • Adjust camera position with the right mouse button.
 • Double-click to enter the fullscreen mode.
 • On mobile devices swipe to rotate.
 • On mobile devices pinch two fingers together or apart to adjust zoom.
 • On mobile devices 3 finger horizontal swipe performs panning.
 • On mobile devices 3 finger horizontal swipe performs panning.