Otrzymaliśmy Opolską Gwiazdę Europy

W sobotę 10 sierpnia 2019 r. wręczono Stowarzyszeniu Przyjaciół Szczedrzyka Opolską Gwiazdę Europy.
Nagrodę przyznał zarząd LGD Kraina Dinozaurów w uznaniu za umiejętne aplikowanie o środki unijne.

Po przywitaniu ,,Oficjalnej Grupy VIP“, która dotarła do nas w ramach projektu ,,Rowerem aleją Opolskich Gwiazd Europy’’ oraz zgromadzonych gości – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka Kazimierz Udolf w formie multimedialnej prezentacji przedstawił pokrótce historię i działalność Stowarzyszenia, Odnowy Wsi, najważniejsze inicjatywy i zrealizowane projekty.
Prezes Stowarzyszenia Kazimierz Udolf odebrał to prestiżowe wyróżnienie z rąk Pani Prezes LGD Anny Golec i zastępcy burmistrza Ozimka Zbigniewa Kowalczyka.
Wśród obecnych byli przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Szczedrzyka oraz nasze artystki ludowe prezentujące swoje piekne wyroby.


Relacja ze spotkania w innych mediach: Ozimek.pl KrainaDinozaurow.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.