ŻNIWNIOK 2021

Sołtys wraz z Radą Sołecką
zaprasza 5. września 2021 na Żniwniok do Szczedrzyka.