Dziyń CHOPA – 24.06.2022 18:00

zapraszamy wszystkichPanówna spotkaniew męskim gronie.Zapisy i dodatkowe informacje u CHOPÓW z Rady Sołeckiej Ilość miejsc ograniczona Sołtys i Rada Sołecka

Dziyń CHOPA – 25.06.2022 18:00

zapraszamy wszystkich Panów na spotkanie w męskim gronie.Zapisy i dodatkowe informacje u CHOPÓW z Rady Sołeckiej Ilość miejsc ograniczona Sołtys i Rada Sołecka