Walne Zgromadzenie Członków – 24.06.2019 18:45/19:00

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków.

Zebranie odbędzie się 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek)
w Świetlicy Wiejskiej w Szczedrzyku, Pl. 1-Maja 9
o godzinie 18.45 1. termin (o 19.00 – 2. termin).

Program Walnego Zgromadzenia Członków:
1. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z badania bilansu.
2. Zatwierdzenie bilansu za 2018
3. Informacja o działalności
4. Sprawy różne i wolne wnioski