Szczedrzyk na mapach historycznych w XVIII i XIX wieku

Miejscowość Szczedrzyk pojawiała się na mapach już w XVIII wieku.

Na wstępie przedstawiamy mapę z 1749 r.,
jedną z najciekawszych i jednocześnie jedną z najdokładniejszych map XVIII wieku,
gdzie widać nawet ówczesne rozmieszczenie budynków.
Mapa jest autorstwa Christian Friedrich von Wrede i pochodzi z Atlasu “Krieges-Carte von Schlesien”
obecnie znajdującego się w Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

 

SCZEDRZICK
1749 r
Atlas “Krieges-Carte von Schlesien”
Christian Friedrich von Wrede
Sczedrzick
Podgląd większego obszaru złożenia sąsiednich map

 

 Nazwa miejscowości Szczedrzyk pojawiała się na mapach w różnych formach,
od najstarszej “SCZEDRIG” poprzez “SCZEDRZICK” i “SCZEDRZIK” do obecnej “SZCZEDRZYK“.


SCZEDRIG

ok. 1700 r
“Atlas Austriacus, tomus XXIII. Silesia.”
Schleuen, Joh. David: Das Fürstenthum Oppeln, in Ober Schlesien
Sczedrig
Źródło: Morawska Biblioteka Wojewódzka, Brno, AA Minor 90 900, T. XXIII.

 

SCZEDRZIK
1736 r
“Atlas Austriacus, tomus XXIII. Silesia.”
Wieland, Joh. Wolfgang: Principatus Silesiae Oppoliensis … a J. W. Wieland, … delineata 1736 … reducta et excusa Norimbergae ab HommaniasisHaeredibus
Sczedrzik
Źródło: Morawska Biblioteka Wojewódzka, Brno, AA Minor 90 900, T. XXIII.

 

SCZEDRZIK
1745 r
“Atlas Austriacus, tomus XXIII. Silesia.”
Hasius, Joh. Matth.: Ducatus Silesiae Tabula Geographica Prima, Inferiorem eius Partem seu Novem Principatus, quorum insignia hic adjecta sunt,secundum statum recentissimum complectens. Ad mentem Hasiani autographi majoris legitime delineata et edita curis Homann.Heredum Norimb. … Anno 1745.
Sczedrzik
Źródło: Morawska Biblioteka Wojewódzka, Brno, AA Minor 90 900, T. XXIII.

 

SCZEDRZICK
1745 r
“Atlas Austriacus, tomus XXIII. Silesia.”
Lidl, Joh. Jacob.: Novissimum Silesiae Theatrum, id est: Exactissimus superioris et Inferioris Silesiae, Comitatus Glacensis, et confinium regnorumschematismus, in quo non solum singulae … Duc. Provinciae … verum etiam singulae civitates, oppida, arces … studio etopera Joannis Jacobi Lidl … Excell … et ilustr. … Dominorum … dedicat … 1745
Sczedrzick
Źródło: Morawska Biblioteka Wojewódzka, Brno, AA Minor 90 900, T. XXIII.

 

SCZEDRZIK
1746 r
“Atlas Austriacus, tomus XXIII. Silesia.”
Hasius, Joh. Matth.: Ducatus Silesiae Tabula Altera Superiorem Silesiam exhibens, ex mappa Hasiana majore desumta et excusa per Homannianos heredes,Norimb. Anno 1746.
Sczedrzik
Źródło: Morawska Biblioteka Wojewódzka, Brno, AA Minor 90 900, T. XXIII.

 

SCZEDRZIK
1746 r
“Atlas Austriacus, tomus XXIII. Silesia.”
Homann: Ducatus Silesiae Tabula Altera Superiorem Silesiam exhibens ex mappa Hasiana majore desumpta et excusa per Homannianos HeredesNorimb. Anno 1746
Sczedrzik
Źródło: Morawska Biblioteka Wojewódzka, Brno, AA Minor 90 900, T. XXIII.

 

SCZEDRZICK
1748 r
“Atlas Austriacus, tomus XXIII. Silesia.”
Covens J. – Mortier C.: Partie Meridionale du Duché de Silesie. J. Condet s. 1748.
Sczedrzick
Źródło: Morawska Biblioteka Wojewódzka, Brno, AA Minor 90 900, T. XXIII.

 

SCZEDRZIK
1749 r
“Atlas Austriacus, tomus XXIII. Silesia.”
Maier, Tobias: Ducatus Silesiae Tabula geographica generalis, statui hodierno, ei nempe, qui post pacem Dresdensem locum obtinet, adaptataiustaque graduatione rectificata, per Tob. Maier, Norimbergae, impensis Homannianorum heredum. Anno 1749.
Sczedrzik
Źródło: Morawska Biblioteka Wojewódzka, Brno, AA Minor 90 900, T. XXIII.

 

SCZEDRZIK
1751 r
“Atlas Austriacus, tomus XXIII. Silesia.”
Felbiger, Ignatius: Amplissimi Episcopatus Wratislaviensis primum in suos IV. Archidiaconatus deinde in Circulos Archipresbyteriales divisi TabulaGeographica … Dno Ignatio Felbigero … designata et edita ab Homannianis Heredibus, Norimbergae A. 1751.
Sczedrzik
Źródło: Morawska Biblioteka Wojewódzka, Brno, AA Minor 90 900, T. XXIII.

 

SCZEDRZICK
1758 r
“Atlas Austriacus, tomus XXIII. Silesia.”
Le Rouge: Partie meridionale de la Silesie par Sr. le Rouge, Ingenieur, Geograph du Roy, rue des grands Augustins a Paris 1758.
Sczedrzick
Źródło: Morawska Biblioteka Wojewódzka, Brno, AA Minor 90 900, T. XXIII.

 

 

Wyszukane w kolekcji map w Morawskiej Bibliotece Wojewódzkiej, Brno, AA Minor 90 900, T. XXIII.

Loading

Dodaj komentarz