Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka

Walne Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka.

Dnia 08 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka.

Zgromadzenia otworzył Prezes Stowarzyszenia Kazimierz Udolf. Przywitał on wszystkich przybyłych członków oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ozimek Pana Jana Labusa.

Zebranie przebiegło według następujących punktów:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania
 2. Wybór sekretarza zebrania
 3. Wybór Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej
  Komisja Mandatowa stwierdziła, że obecnych było 63% ogólnej liczby członków, tym samym zgromadzenie jest prawomocne.
 1. Przyjęcie regulaminu zebrania – Regulamin został przyjęty jednomyślnie
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za okres 2013 – 2017 przedstawił Prezes
 4. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2013– 2017 odczytał członek Komisji Rewizyjnej.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami:
 6. Głosowanie nad Udzieleniem absolutorium
  Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie
 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do OPP.
 2. Zmiana statutu

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do OPP nakłada konieczność wprowadzenia zmian w Statucie naszego Stowarzyszenia. Po przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka i przeprowadzono głosowanie.

Uchwała o wprowadzeniu zmian do Statutu została przyjęta jednogłośnie.

 1. Wybory na Prezesa odbyły się w głosowaniu tajnym.

Prezesem został wybrany :  Kazimierz Udolf

 1. Wybory do Zarządu odbyły się w głosowaniu tajnym.

Zgromadzeni na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo wyborczym podjęli uchwałę, że zgodnie ze Statutem w nowej kadencji Zarząd składać się będzie w ilości 6 członków.

Do zarządu wybrano:

 • Violetta Halupczok
 • Adam Kuboń
 • Marek Kulik
 • Arkadiusz Mrozek
 • Oskar Kondziela
 1. Wybory do Komisji Rewizyjnej odbyły się w głosowaniu tajnym.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano

 • Bożena          Ozimek
 • Joachim         Wiesbach
 • Marcin           Wilczek
 1. Ukonstytuowanie się władz stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes                 Kazimierz Udolf
Wice Prezes       Marek Kulik
Skarbnik            Oskar Kondziela
Sekretarz           Violetta Halupczok
Członek              Adam Kuboń
Członek              Arkadiusz Mrozek               

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Bożena Ozimek
Członek                Joachim Wiesbach
Członek                Marcin Wilczek

 1. Dyskusja

Marek Kulik podziękował za pomoc w działalności Orkiestry Dętej

Kazimierz Udolf podziękował całemu ustępującemu zarządowi, wszystkim z którymi współpracował. Zwrócił uwagę, że w dobie informatyzacji należy jak najszybciej doprowadzić do uruchomienia strony internetowej Stowarzyszenia.

 1. .Przyjęcie uchwał i wniosku zaproponowanych przez komisję uchwał i wniosków.
 2. Zakończenie zebrania.

(Zdjęcie z Ozimek.PL)

Loading

Dodaj komentarz